Press "Enter" to skip to content

Andile KaMajola: Biography, Age, Wife, Children, Songs, Albums, Awards, Wiki

BIRTH NAME: Andile KaMajola
DATE OF BIRTH: 30 June 1968
PLACE OF BIRTH: Emakhabeleni, KwaZulu-Natal
OCCUPATION: Gospel Artist
WIFE: Ntokozo Majola

Andile KaMajola is a South African multi-award gospel singer.

Early Life , Background And Childhood

Andile KaMajola was born at Emakhabeleni village in Greytown, KwaZulu-Natal Midlands, before moving to Ndwedwe village. Andile suffered sexual abuse from the hands of a neighbor in his home village Ndwedwe village in KwaZulu-Natal at the age of 10.

He is now based in Durban and is the founder of the All Nations Cathedral International Church.

Family

Andile KaMajola grew up without parents, they had abandoned him and he lived in the care of his grandmother. He is married to Ntokozo Majola and is the father of two girls.

“Andile Kamajola” top 50 Songs

1. Nanoma niyangibona

2. Lamathambo asengaphila

3. Ebukhoneni Benkosi

4. U Jehova Ungibiyele

5. Ngendlala Indumiso

6. By Faith

7. U Jehovah Ungibiyele

8. Ngcwele Ngcwele

9. Entabeni Ka Jehovah

10. Uthando Lwakho

11. Bengiyakumfuna uThixo

12. Igazi Lakhe Linamandla

13. Thum’umlilo

14. Amen

15. Bathembe igazi lemvana

16. Umusa

17. Umhlengi wami uyaphile

18. My Scars

19. Jesu igama liphelele

20. Izwi Lakho

21. Ngidlulile ngingenamyocu

22. Nguwe

23. Holy

24. Ohlezi Esihlalweni

25. Sathengwa

26. Thank You Lord

27. Uthixo Ngiyamvuma

28. Emonate keSione

29. Awubazi ubuhlungu

30. Sekwanele

31. How Excellent Is Your Name

32. Anginamahloni ngevangeli

33. We Shall Overcome

34. Ubani Owayzi

35. Ibandla ifa lakho

36. Uma Sengithandazile

37. Hlala enhlizweni yami

38. Udumo

39. Lena ivela eMazulwini

40. OMorena waMarena

41. Nhuwe

42. Jesu nkulunkulu wam

43. My all

44. Umasengithandazile

45. Ubani owayazi

46. Uma Ngiguqa Ngamadolo

47. Ngendlela Indumiso

48. Medley – Enxebeni

49. Entabeni Ka Jehova

50. Lezitha Ozibonayo

Awards

 • Crown Gospel Music Awards 2009
 • Crown Gospel Music Awards 2010
 • Crown Gospel Music Awards 2011
 • Crown Gospel Music Awards 2012
 • Crown Gospel Music Awards 2013
 • SAMA Nominee 2001
 • SAMA Nominee 2004
 • Gospel Achievers Awards 2013
 • SAMA Nominee 2006
 • SAMA Nominee 2008
 • SAMA Nominee 2011
 • SAMA Nominee 2014